Nowy Dyrektor IT w Grupie DBK

Do Grupy DBK dołączył ekspert z zakresu nowych technologii, z wieloletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej – Witold Kowalski, który objął stanowisko Dyrektora IT i CIO Grupy DBK oraz Członka Zarządu w Nord Inwest, spółce stanowiącej Centrum Usług Wspólnych dla Grupy DBK.

Witold Kowalski - Dyrektor IT i CIO Grupy DBK

W połowie października do naszej Grupy dołączył Witold Kowalski, menedżer z branży IT/Automotive z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku. W 1995 roku ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego warszawskiej SGH, zaś krótko po studiach rozpoczął pracę w General Motors (marki Chevrolet, Opel, Saab), gdzie przez ponad 17 lat piastował różne funkcje i stanowiska w obszarze sprzedaży i marketingu. Pracował zarówno na rynku polskim, jak i za granicą (w centrali regionalnej w Budapeszcie oraz w centrali europejskiej – w Ruesselsheim w Niemczech).

 W 2013 roku Witold, kierując się swoimi zawodowymi zainteresowaniami i chęcią dalszego rozwoju, związał się z branżą motoryzacyjnego IT (m.in. rozwiązania typu DMS/CRM/BI i Digital Marketing) i podjął pracę w incadea Russia LLC/GmbH, najpierw w randze Dyrektora Generalnego rosyjskiego oddziału, a następnie jako Market Integrations Director zatrudniony w centrali incadei w Monachium. Z powodzeniem przeprowadził jej rosyjski oddział przez największy motoryzacyjny kryzys od dekad spowodowany załamaniem tamtejszego rynku Automotive w wyniku dotkliwych sankcji gospodarczych, a następnie zintegrował ze strukturami incadei – m.in. nowo powstały skandynawski oddział zlokalizowany w Oslo w Norwegii.

W Grupie DBK Witold będzie głównie odpowiedzialny za zoptymalizowanie procesów w zakresie zarządzania projektami, rozwój i wdrożenia nowoczesnych technologii informatycznych oraz podniesienie efektywności i jakości obsługi Centrum Usług Wspólnych w zakresie zarządzania systemami i IT. Dzięki swojemu doświadczeniu będzie uczestniczyć w tworzeniu strategii biznesowej w obszarach IT, dążąc do jej synchronizacji z wizją Grupy DBK oraz dostosowując usługi IT i systemy do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb organizacji tak, aby ułatwić działania operacyjne i usprawnić zarządzanie na wszystkich poziomach organizacji.

Jako CIO w Grupie DBK obejmie bezpośredni nadzór na działami IT oraz Zarządzania Systemami, a w tym zakresie będą mu raportować Magda Bender, Dyrektor działu Zarządzania Systemami oraz Marek Markwart, Kierownik działu IT.

Wraz z objęciem przez Witolda stanowiska CIO w Grupie DBK zyskujemy w naszej firmie profesjonalistę z branży IT/Automotive, z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem, popartym wieloma sukcesami. Ponadto Witold jest prawdziwym pasjonatem nowych technologii i entuzjastą CRM, co stanowi przełożenie na kompleksową realizację projektów.

Nawet najwięksi gracze na rynku pojazdów użytkowych i ciężarowych, a takim niewątpliwie jest Grupa DBK, muszą stale szukać nowych sposobów na ich dalszy rozwój i ekspansję. Tu, oczywistym wręcz kierunkiem działania są inwestycje w obszarze systemów IT i zastosowanie najnowszych dostępnych technologii, zapewniających przyjazne środowisko pracy, proste i czytelne rozwiązania oraz przede wszystkim najwyższe standardy obsługi naszych klientów, dalece wybiegające poza ich oczekiwania. Jestem przekonany, że moje doświadczenie i zawodowa pasja, połączone z aspiracjami Grupy DBK w tym obszarze, zapewnią nam dalszy, trwały i długofalowy sukces” – mówi Witold Kowalski, nowo mianowany CIO Grupy DBK.